Brak produktów w koszyku.

Szukaj w sklepie

Szukaj w katalogu

Termin sadzenia drzew i krzewów.

Wybierz wpis

Bardzo często spotykamy się z pytaniem: „Kiedy najkorzystniej sadzić krzewy w ogrodzie? Wiosną czy jesienią?” Pytania te są jak najbardziej uzasadnione zwłaszcza, że krzewy produkowane mogą być różnymi technologiami i sprzedawane w różnych formach. Możemy kupić krzewy i drzewa produkowane w :

  • doniczkach (pojemnikach)
  • z bryłą ziemi (w jucie)
  • z odkrytym systemem korzeniowym.

Produkcja w doniczkach daje największą swobodę w terminie sadzenia. Praktycznie dobrej jakości roślina wyprodukowana w doniczce z zakrytym systemem korzeniowym może być sadzona od wczesnej wiosny w III do końca XI, z gwarancją przyjęcia się krzewu wyprodukowanego zgodnie z dobrą praktyką szkółkarską. Oczywiście w tym długim terminie są okresy mniej i bardziej korzystne dla roślin. Najbardziej korzystną porą jest jesień (IX-X), gdyż wówczas w podłożu mamy stabilną wilgotność, niskie parowanie, a korzenie jeszcze przyrosną przed zimą i będzie krzew miał w następnym roku ułatwiony, szybszy start wegetacyjny. Na pewno jesień jest najlepszą porą sadzenia. Oczywiście trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że ktoś woli wykonać nasadzenia wiosną, gdyż wówczas nie ryzykuje zmarznięcia roślin w przypadku wyjątkowo ostrej zimy. Jednak z punktu widzenia korzyści krzewów jesień jest lepsza. Drugą korzystną porą sadzenia jest wiosna (III-VI).  Rośliny tak sprzedawane można sadzić nawet latem w pełni sezonu wegetacyjnego i nie ma ograniczeń, jeżeli zapewnimy tylko właściwe nawodnienie w okresie późniejszym. Unikamy jedynie nasadzeń w czasie bardzo długotrwałych letnich upałów jak nie możemy zapewnić nawodnienia. Po zdjęciu pojemnika bryła powinna być zwięzła i nie rozsypywać się. Korzenie powinny być widoczne, zdrowe i utrzymywać bryłę w całości. Wielkość pojemnika powinna być proporcjonalna do wielkości drzewa lub krzewu tzn. odradzałbym zakup świerka wysokości 2 m w pojemniku o pojemności 5 l, gdyż albo jest to krzew wykopywany z gruntu przed sprzedażą i nieszkółkowany, albo jest o  2-3 lata zbyt długo przetrzymany w tak małym pojemniku. Możemy zatem stwierdzić, że krzewy i drzewa wyprodukowane w doniczkach i pojemnikach są najlepszej jakości i jednocześnie najbardziej mobilne.

Drugą grupą są drzewa (rzadziej krzewy) z bryłą ziemi. Drzewa takie można sadzić w dwóch okresach tzn. jesienią od IX do XI lub wczesną wiosną od III do IV. Tak jak w przypadku pojemnikowanych krzewów na korzystniejszą z tych dwóch pór roku jest jesień. Należy zwrócić uwagę, aby bryła ziemi była proporcjonalna do wielkości drzewa, owinięta i solidnie zawiązana jutą, a w przypadku bardzo dużych egzemplarzy bryła musi posiadać dodatkową drucianą siatkę. Bryła nie może być przesuszona. Transport powinien odbywać się w warunkach chroniących od słońca i wiatru. W zależności od wielkości drzewa powinny być one szkółkowane, czyli co 2 – 3 lata przesadzane. Bardzo trudno jest ocenić na podstawie bryły, czy przykładowe drzew było szkółkowane, dlatego bardzo ważne jest kupowanie tego materiału w sprawdzonym centrum ogrodniczym lub znanej sobie szkółce, prowadzącej dobre praktyki produkcyjne.

Ostatnią grupą roślin są te krzewy (rzadziej drzewa) z tzw. gołym korzeniem. Są to krzewy pochodzące z szkółek gruntowych, które jesienią wykopują je z kwater i oferują w pęczkach z odkrytym systemem korzeniowym. Można je sadzić od X do XI i rzadziej wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji od III do połowy IV. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie wilgotności korzeni, gdyż przesuszone mogą spowodować trwałe uszkodzenie korzeni włośnikowych, a w konsekwencji brak przyjęcia i zamieranie sadzonek. Jest to materiał najbardziej wrażliwy i wymagający szczególnej uwagi i pielęgnacji po posadzeniu.

Podsumowując sadźmy rośliny w doniczkach przez cały okres wegetacyjny, a zakup krzewów  wykonujmy w sprawdzonych centrach ogrodniczych i szkółkach, które stosują dobre praktyki ogrodnicze.

© by Andrzej Kujawa, 2017.SZKÓŁKA BĄBLIN

Adres szkółki:

Bąblin 16b
64-607 Kiszewo

Adres korespondencyjny:

ul. Graniczna 6
64-600 Oborniki

61 296-30-28
szkolka@bablin.pl